Wanneer wordt re-integratie 2e spoor ingezet?

Wanneer wordt re-integratie 2e spoor ingezet?

Het inzetten van een re-integratie 2e spoor traject is een wettelijke verplichting voor de werkgever en volgt vaak na het inzetten van een 1e spoor traject. Een tweede spoor traject kan al na 8 weken ziekte worden opgestart en uiterlijk in week 52.

Een 2e spoor traject duurt meestal 9-12 maanden met een wettelijk maximum van twee jaar.  Het is de bedrijfsarts die bepaalt welke werkzaamheden de medewerker kan verrichten. 

Wordt na 104 weken vastgesteld dat er te weinig re-integratie activiteiten zijn verricht door de werkgever dan kan door het UWV een loonsanctie worden opgelegd. 

Vaak wordt een re-integratiebureau ingeschakeld omdat het voor u als werkgever niet gemakkelijk is een kandidaat te herplaatsen.

Wanneer is een 2e spoor traject geslaagd?

 • Wanneer de medewerker duurzaam wordt herplaatst en u als werkgever geen loonsanctie wordt opgelegd;
 • Duurzame plaatsing kan ook detachering, een proefplaatsing of zelfstandig ondernemerschap zijn als regulier dienstverband niet lukt.
 • Minimaliseren van de financiële risico’s voor u als werkgever;
 • Optimaal benutten van subsidies en regelingen voor medewerker uit de doelgroepen.

Hoe voorkom je een kostbaar re-integratie 2e spoor traject?

 • Voorkomen is beter dan genezen. Een preventietraject kan ervoor zorgen dat met een paar sessies geen uitval ontstaat en er geen 2e spoor traject wordt opgestart;
 • Indien uw medewerker wel uitvalt is het belangrijk om op tijd een re-integratie traject op te starten en al in het eerste ziektejaar te kijken naar duurzame mogelijkheden. Wellicht dat u binnen de organisatie een medewerker kunt herplaatsen waardoor de medewerker snel weer aan de slag kan. Dit scheelt voor u als werkgever al snel tienduizenden euro’s

Wat houdt een 2e spoor traject in? 


Het begeleiden bij sollicitaties is een belangrijk onderdeel van het 2e spoor traject. Ook jobhunting is belangrijk om re-integratie 2e spoor succesvol te laten zijn. Bij Te Velde Training & Coaching kunnen de volgende activiteiten worden ingezet:

 • Loopbaanorientatie
 • Assessment
 • Jobhunting
 • Sollicitatietraining  en netwerken
 • Opstellen van een goede pitch
 • Inzet diverse testen (carriere test, drijfveren, competenties)
 • Opstellen goed cv
 • Voorbereiden van sollicitatiegesprekken
 • Rapportage conform de Wet Poortwachter
 • Verkennen van de arbeidsmarkt
 • Scholing of omscholing
 • Haalbaarheid zelfstandig ondernemerschap
 • Proefplaatsing
 • Nazorg
Over de schrijver
Reactie plaatsen
arrow_drop_up arrow_drop_down